Recht

Wanneer je slachtoffer bent van een stalker leef je langdurig in angst en onzekerheid. Niet weten of de stalker zijn woorden omzet in daden, levert veel stress op. Hiervoor kun je een slachtofferadvocaat in de hand nemen.

Doe aangifte

De enige manier om jouw stalker te stoppen is door het doen van aangifte. Er wordt inbreuk gemaakt op jouw manier van leven. De invloed die dit op jou heeft, wordt door de overheid ook echt erkend. Niet voor niets wordt stalken als geweldsmisdrijf gezien en kan jouw stalker een gevangenisstraf verwachten. Hoe moeilijk het ook kan zijn, doe aangifte. Alleen jij als slachtoffer kan dit doen. Neem wel eerst een slachtofferadvocaat in de arm. Deze kan jou advies geven voordat je aangifte doet.

Hulp van slachtofferadvocaat

Het verzamelen van bewijs kan veel tijd kosten. Wordt er in de tussentijd dan niets gedaan? Jazeker, de advocaat kan soms een contactverbod aanvragen, waardoor de stalker niet meer in jouw buurt mag komen.

Mentale hulpverlening bij stalking

Omdat stalking zo’n impact op jouw leven heeft is het niet ondenkbaar dat jij hulp nodig hebt om hiermee om te gaan. De advocaat kan jou dan in contact brengen met instanties die precies weten hoe ze jou moeten helpen.

Het strafproces

Jij hebt de dappere, noodzakelijke stap gezet en aangifte gedaan tegen jouw stalker. Het is nu aan de officier van justitie om te bepalen of de stalker verder wordt vervolgd. Jij bent het slachtoffer en om die reden heb jij diverse rechten. Zo heb je het recht, van de strafzaak op de hoogte te blijven. Komt het uiteindelijke tot een strafzitting, dan zijn er nog meer rechten voor jou als gedupeerde.

Schadevergoeding

Met de aangifte kan jij bereiken dat jouw belager een schadevergoeding moet betalen.

Niet alleen materiële schade wordt dan vergoed, maar ook immateriële schade. Bij immateriële schade gaat het om het leed dat jou is aangedaan.

Je niet meer vrij voelen, altijd angstig zijn verdient immers ook de nodige erkenning.

Heb jij het nodig om je verhaal te kunnen vertellen, dan kan een slachtoffergesprek worden aangevraagd. Dit gesprek heb jij dan met de officier van justitie.

Spreekrecht

Wil jij tijdens de zitting gebruik maken van je spreekrecht, dan kan dat voor jouw verwerking heel goed zijn. Uiteraard helpt jouw advocaat jou hierbij. Hij begeleidt jou bij de voorbereidingen en gaat natuurlijk mee met jou naar de strafzitting.

 

Voor de hulp van een slachtofferadvocaat betaal jij meestal geen eigen bijdrage.