echtscheidingsadvocaat

Als je overweegt om te scheiden, kan dit een overweldigende en emotionele tijd zijn. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en er zijn professionals die je kunnen helpen tijdens dit proces. In deze blog zal ik je laten zien hoe een echtscheidingsadvocaat kan helpen bij een echtscheiding en waarom het belangrijk is om hun hulp in te schakelen.

Waarom heb je een echtscheidingsadvocaat nodig?

Een echtscheidingsadvocaat Amsterdam is een juridisch professional die gespecialiseerd is in echtscheidingszaken. Ze zijn getraind om je te helpen navigeren door de complexe juridische en financiële aspecten van een echtscheiding en om ervoor te zorgen dat je rechten en belangen worden beschermd.

Hier zijn een paar redenen waarom het belangrijk is om de hulp van een echtscheidingsadvocaat in te schakelen:

 • Kennis van de wet: Een echtscheidingsadvocaat heeft uitgebreide kennis van de wet en kan je helpen navigeren door de complexe juridische procedures die bij een echtscheiding komen kijken. Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van juridische documenten en het indienen van de benodigde papieren bij de rechtbank.

 

 • Bescherming van je rechten: Een echtscheidingsadvocaat zal ervoor zorgen dat je rechten en belangen worden beschermd tijdens het echtscheidingsproces. Ze kunnen je helpen bij het onderhandelen over zaken als alimentatie, kinderbijslag en voogdij, en ervoor zorgen dat je een eerlijk deel krijgt van de gezamenlijke bezittingen.

 

 • Vermindering van stress: Een echtscheidingsadvocaat kan een echtscheiding minder stressvol maken door je te begeleiden door het proces en je te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen. Ze kunnen ook fungeren als tussenpersoon tussen jou en je ex-partner om de communicatie soepeler te laten verlopen.

Hoe kan een echtscheidingsadvocaat helpen?

Nu je begrijpt waarom het belangrijk is om een echtscheidingsadvocaat in te schakelen, laten we eens kijken hoe ze je kunnen helpen tijdens het echtscheidingsproces.

 • Juridisch advies: Een echtscheidingsadvocaat kan je adviseren over je juridische rechten en opties tijdens een echtscheiding. Ze kunnen je bijvoorbeeld vertellen wat je kunt verwachten tijdens de rechtbankzittingen en hoe je het beste kunt reageren op de eisen van je ex-partner.

 

 • Onderhandelingen: Een echtscheidingsadvocaat kan je helpen bij het onderhandelen over belangrijke zaken, zoals alimentatie, kinderbijslag en voogdij. Ze kunnen je adviseren over wat een eerlijke regeling is en helpen bij het opstellen van een overeenkomst.

 

 • Vertegenwoordiging in de rechtszaal: Als je zaak voor de rechter komt, zal een echtscheidingsadvocaat je vertegenwoordigen en je belangen verdedigen. Ze kunnen je helpen bij het indienen van de juiste documenten en het voorbereiden van getuigen

 

 • Beslechting van geschillen: Als er geschillen ontstaan ​​tijdens het echtscheidingsproces, kan een echtscheidingsadvocaat je helpen bij het oplossen van deze geschillen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling of arbitrage.

 

 • Begeleiding bij emotionele beslissingen: Een echtscheiding kan emotioneel beladen zijn en het is belangrijk om weloverwogen beslissingen te nemen. Een echtscheidingsadvocaat kan je helpen bij het nemen van deze beslissingen en je adviseren over de beste opties voor jou en je gezin.

 

Echtscheiding zo soepel mogelijk laten verlopen

Een echtscheiding kan een uitdagende tijd zijn, maar met de hulp van een echtscheidingsadvocaat Amsterdam kun je dit proces een stuk soepeler laten verlopen. Ze kunnen je helpen bij het navigeren door de complexe juridische procedures en ervoor zorgen dat je rechten en belangen worden beschermd. Een echtscheidingsadvocaat kan ook fungeren als een tussenpersoon tussen jou en je ex-partner om de communicatie soepeler te laten verlopen. Kortom, als je overweegt om te scheiden, is het belangrijk om een ​​ervaren echtscheidingsadvocaat te raadplegen om je door dit proces te begeleiden.

Je wilt een advocaat familierecht inschakelen? Maar weet je wel precies waar je die voor gebruikt, en wat een advocaat familierecht doet? Een advocaat familierecht gaat in op juridische zaken met betrekking tot familie. Dit kan gaan om echtscheidingen, adopties of het aanpassen van een voor- of achternaam. Bij het personen- en familierecht zijn allerlei zaken geregeld met betrekking tot familie of als persoon.

Burgerlijk Wetboek

Het personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit boek bevat onder meer de burgerlijke rechten, het recht op de naam, het geregistreerd partnerschap en huwelijkse voorwaarden. Ook het recht op echtscheiding valt onder dit Boek. Als er een scheiding plaatsvindt, dan krijgen beiden vijftig procent van de bezittingen en schulden. Dit is wettelijk bepaald, en dat gebeurd, tenzij in overleg andere percentages worden aangehouden. Dit overleg gebeurt met een advocaat familierecht.

Een advocaat familierecht zal zich veel storten op het volgen van nieuws. Dit omdat er voortdurend wijzigingen zijn in dat familierecht. Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen, en deze moeten allemaal nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Echtscheiding

Een echtscheiding kan je niet zomaar zelf doen, maar dit gebeurt in de rechtbank door een rechter. Daarom heb je bij een echtscheiding een advocaat nodig, die de procedure in gang kan zetten. Er zijn twee mogelijkheden: een gemeenschappelijk verzoekschrift en een eenzijdig verzoekschrift. Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift gaan beiden in samenspraak uit elkaar. Dit is normaliter de snelste weg. Bij een eenzijdig verzoekschrift dient één van de twee een verzoek in bij de rechtbank. De andere kan hier met een verweerschrift op terugkomen. Bij deze optie zijn er twee advocaten nodig, voor beide partijen. Uiteindelijk doet een rechter uitspraak in de zaak. Na de uitspraak bent u nog niet officieel gescheiden. Dit gebeurt pas na het tekenen van de akte van berusting.

Persoonlijk

Vanwege de persoonlijke belangen, zal een advocaat familierecht naast een familie staan om zo tot de juiste mogelijkheid te komen. De advocaat denkt mee en denkt in mogelijkheden. Ook zorgt deze ervoor dat alle belangrijke zaken worden geregeld. Aspremont Advocaten kan daarbij helpen, en duidelijk adviseren. Het doel is om de oplossing zo effectief mogelijk te maken.

verklaring

Wanneer iemand is overleden is het gebruikelijk dat er een erfenis over moet worden gedragen aan de nabestaanden. Maar wie hebben precies recht op deze erfenis? Dit staat vaak in een testament opgesteld. Wanneer je als nabestaande bij bepaalde bezittingen, zoals rekeningen, wilt komen, dan heb je vaak en bewijs nodig dat jij een van de erfgename bent. Dit kan je bewijzen door een verklaring van erfrecht aan te vragen bij de notaris.

Wat staat er in deze verklaring?

De verklaring van erfrecht is simpelweg het bewijs dat jij een van de erfgename bent van overledene. De verklaring laat zien wie dus allemaal recht hebben op een bepaald deel van de erfenis, maar ook wie degene zijn die alles regelt na het overlijden. De volgende punten worden in de verklaring van erfrecht besproken:

 • Het testament dat is opgesteld
 • De namen van alle erfgenamen
 • De huwelijkse voorwaarden
 • De namen van degene die de nalatenschap in handen neemt
 • De afspraken over wettelijke verdeling

Aanvragen

Wanneer je bij de rekeningen van de overledene wilt komen kan het zo zijn dat de instantie naar de verklaring van erfrecht vraagt, maar dit is niet altijd het geval. Sinds 2012 is er een regel waardoor je niet altijd een verklaring van erfrecht nodig hebt. Je hebt namelijk geen verklaring meer nodig als:

 • Er sprake is van een langstlevende testament en de partner leeft nog
 • De overledene geen testament heeft opgesteld
 • Het totale banksaldo onder de 10.000 euro is

Wanneer je er wel een nodig hebt is het belangrijk dat je deze aanvraagt bij een notaris. Wil je weten wat de goedkoopste notaris in jouw buurt is? Neem dan zeker een kijkje op https://www.degoedkoopstenotaris.nl/ en weet zeker dat je niet te veel betaalt!

Veel mensen in Nederland hebben niet de financiële reikwijdte om een advocaat in te schakelen en het bijbehorende uurtarief te betalen. De kosten van een advocaat kunnen snel in de papieren lopen; in sommige gevallen zijn de kosten zelfs hoger dan het mogelijke financiële gewin.

Voor mensen met een klein inkomen biedt de overheid de mogelijkheid om een pro deo advocaat, of een toevoeging advocaat in te schakelen.

Dit wordt uitgevoerd door de Raad voor rechtsbijstand. Deze organisatie verstrekt een financiële bijdrage zodat ook mensen met een klein inkomen toegang hebben tot het recht. Het uurtarief van de advocaat wordt dan voor het grootste deel door de overheid betaalt.

De rechtzoekende dient wel altijd nog een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaalt door het inkomen en vermogen. Als de eigen bijdrage nog een te grote hap is voor het inkomen kan dit nog via gemeentelijke sociale dienst overgenomen worden.

Niet elke advocaat is tevens een pro deo advocaat. Qua opleiding en kennis zijn ze gelijk, alleen een pro deo advocaat neemt zaken aan met een toevoeging. Dit doen ze vanuit sociaal kenmerk omdat het uiteindelijk uurtarief, inclusief de vergoeding van de overheid, lager is dan het gebruikelijk advocaten uurtarief en er sprake is van een gelimiteerd aantal te declareren uren.

Om aanspraak te kunnen maken op gefinancierde rechtsbijstand moet een advocaat een aanvraag indienen bij de Raad Voor Rechtsbijstand. Als de aanvraag wordt toegewezen, wordt de advocaat toegevoegd aan de cliënt, om bijstand te verlenen. Als ondernemer kunt u geen aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand.

Hoe wordt er getoetst

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt getoetst op:

 1. is de bijstand van een advocaat nodig?
 2. wat is uw inkomen?
 3. wat is uw vermogen?

Als zowel het inkomen als het vermogen beneden een bepaalde norm blijven, kan de aanvraag worden toegewezen als een advocaat nodig is.

Toevoeging bij echtscheiding

Ook bij een echtscheiding kunt u gebruik maken van een pro deo advocaat. U kunt ook kiezen om via mediation uw echtscheiding te regelen. Ook hiervoor kunt u een toevoeging laten aanvragen.

Recht

Wanneer je slachtoffer bent van een stalker leef je langdurig in angst en onzekerheid. Niet weten of de stalker zijn woorden omzet in daden, levert veel stress op. Hiervoor kun je een slachtofferadvocaat in de hand nemen.

Doe aangifte

De enige manier om jouw stalker te stoppen is door het doen van aangifte. Er wordt inbreuk gemaakt op jouw manier van leven. De invloed die dit op jou heeft, wordt door de overheid ook echt erkend. Niet voor niets wordt stalken als geweldsmisdrijf gezien en kan jouw stalker een gevangenisstraf verwachten. Hoe moeilijk het ook kan zijn, doe aangifte. Alleen jij als slachtoffer kan dit doen. Neem wel eerst een slachtofferadvocaat in de arm. Deze kan jou advies geven voordat je aangifte doet.

Hulp van slachtofferadvocaat

Het verzamelen van bewijs kan veel tijd kosten. Wordt er in de tussentijd dan niets gedaan? Jazeker, de advocaat kan soms een contactverbod aanvragen, waardoor de stalker niet meer in jouw buurt mag komen.

Mentale hulpverlening bij stalking

Omdat stalking zo’n impact op jouw leven heeft is het niet ondenkbaar dat jij hulp nodig hebt om hiermee om te gaan. De advocaat kan jou dan in contact brengen met instanties die precies weten hoe ze jou moeten helpen.

Het strafproces

Jij hebt de dappere, noodzakelijke stap gezet en aangifte gedaan tegen jouw stalker. Het is nu aan de officier van justitie om te bepalen of de stalker verder wordt vervolgd. Jij bent het slachtoffer en om die reden heb jij diverse rechten. Zo heb je het recht, van de strafzaak op de hoogte te blijven. Komt het uiteindelijke tot een strafzitting, dan zijn er nog meer rechten voor jou als gedupeerde.

Schadevergoeding

Met de aangifte kan jij bereiken dat jouw belager een schadevergoeding moet betalen.

Niet alleen materiële schade wordt dan vergoed, maar ook immateriële schade. Bij immateriële schade gaat het om het leed dat jou is aangedaan.

Je niet meer vrij voelen, altijd angstig zijn verdient immers ook de nodige erkenning.

Heb jij het nodig om je verhaal te kunnen vertellen, dan kan een slachtoffergesprek worden aangevraagd. Dit gesprek heb jij dan met de officier van justitie.

Spreekrecht

Wil jij tijdens de zitting gebruik maken van je spreekrecht, dan kan dat voor jouw verwerking heel goed zijn. Uiteraard helpt jouw advocaat jou hierbij. Hij begeleidt jou bij de voorbereidingen en gaat natuurlijk mee met jou naar de strafzitting.

 

Voor de hulp van een slachtofferadvocaat betaal jij meestal geen eigen bijdrage.

 

Recht

Een advocaat familierecht houdt zich vooral bezig met zaken die gericht zijn op het burgerlijk wetboek. Hij richt zich vooral op de geboorte, afstamming, huwelijk en echtscheiding. Het is een breed gebied dat vooral te maken heeft met relaties in de menselijk sfeer. Daarin ontstaan vaak problemen. De conflicten die er kunnen ontstaan bij een scheiding kunnen bijzonder groot zijn. Vaak ontaarden echtscheidingen in langdurige en vooral kostbare procedures. Tijdens een scheiding kunnen er problemen ontstaan om de kinderen, alimentatie en verdeling van de goederen. Omdat deze problemen zo specifiek zijn, wordt de hulp ingeschakeld van een familierecht advocaat. Een familierecht advocaat zal altijd proberen om naar een oplossing te zoeken die voor beide partijen en de kinderen zo gunstig mogelijk is. Wanneer er een eigen huis is, moeten er zeker goede afspraken worden gemaakt hoe de verdeling wordt. In dergelijke gevallen zal de advocaat optreden als een mediator. Het is vooral belangrijk als er kinderen bij betrokken zijn. Een familierecht advocaat kan voor beide partijen gelijktijdig werken. In sommige gevallen, als de inkomsten niet toereikend zijn, kunt u beiden gebruik maken van een pro-deo-advocaat-familierecht.

Verdeling van de inboedel en dergelijke.

Wanneer je als getrouwd stel gaat scheiden en onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd dan zal de inboedel 50/50 moeten worden verdeeld. Is men niet onder huwelijkse voorwaarden getrouwd dan zal het vermogen dat er is worden verdeeld, zoals het de huwelijkse voorwaarden voorschrijft.

Er moet bij een scheiding voor beide partijen naar een goede oplossing worden gezocht. Daarom is een advocaat familierecht zo belangrijk. Hij zal een officieel rapport opmaken waarin alle afspraken worden vastgelegd. Vaak ontstaan er problemen als u zelf aan de slag wil gaan om dat wat u heeft te verdelen. Als u toch uit elkaar gaat dan kunt u dat het beste doen in een goede harmonie. Dat is zeker van groot belang voor de kinderen. De kinderen kunnen er tenslotte niets aan doen dat jullie als ouders besluiten om uit elkaar te gaan. De scheiding is voor de kinderen toch al een zware periode. Wanneer er goede afspraken worden gemaakt, indien mogelijk in eerste instantie met de kinderen erbij, dan kunnen eventuele problemen verzacht worden. De afspraken die gemaakt worden, moeten allemaal nauwkeurig wettelijk worden vastgelegd. Daar zal de advocaat voor zorgen.

De snelheid van een scheiding.

In principe kan een scheiding snel verlopen. Er kan een scheiding worden aangevraagd wanneer het huwelijk, om wat voor reden dan ook, niet goed meer is. In zo’n geval kan de scheiding met wederzijdse toestemming uitgesproken worden. Voordat de scheiding wordt afgehandeld, komt er een rustpauze. Het is de periode om de scheiding eerst te laten bezinken. Daarna zal de advocaat familierecht contact opnemen om tot een zo’n goed mogelijke gezamenlijke oplossing te komen. Vaak ontstaan er problemen om de alimentatie van de kinderen, maar ook van de partner. Hoe dat allemaal moet verlopen is vastgelegd in een rekenmethode die door de rechtbanken gehanteerd wordt. Ga, vooral voor de kinderen, in een goede harmonie uit elkaar.

 

Je voelt je niet veilig op straat of er is iemand die steeds contact met je op probeert te nemen. Dan kun je een straat- of contactverbod aanvragen, maar hoe doe je dat?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een straat- of contactverbod aan te vragen. Vaak is het zo dat je je niet veilig voelt in de buurt van een persoon. Hierbij kun je denken aan iemand die je niet met rust wilt laten, zoals een stalker. 

Het verschil tussen een straatverbod en een contactverbod

De termen contactverbod en straatverbod worden vaak door elkaar gehaald. Toch zit hier wel echt een verschil in en dat verschil is eigenlijk ook nog eens erg simpel. Wanneer iemand een straatverbod heeft, mag deze persoon niet in een bepaald gebied komen. Dit gebied is dan verboden terrein voor de persoon in kwestie. Dit kan variëren van een straat tot een hele provincie. Bij een straatverbod mag de persoon in kwestie nog wel contact zoeken met de aanklager, bijvoorbeeld telefonisch of via sociale media. 

Een contactverbod zorgt voor de andere kant van het plaatje. Hierbij mag de persoon in kwestie helemaal geen contact opnemen met de aanklager. De persoon in kwestie mag dus niet bellen, mailen, contact zoeken via sociale media of aanbellen bij de voordeur. Het kan dan echter wel zo zijn dat de twee personen elkaar toevallig op straat tegenkomen en hier kan dan ook niks van gezegd worden. Het is mogelijk om zowel een straat- als een contactverbod aan te vragen, maar dat wordt niet vaak goedgekeurd.

Het aanvragen van een straat- of contactverbod

In principe kun je op twee manieren een straatverbod aanvragen: via een kort geding of met een strafrechtelijke procedure. Bij het aanvragen van een straat- of contactverbod via kort geding is een advocaat noodzakelijk. Bij het gebruik van een strafrechtelijke procedure gaat dit via de officier van justitie. 

Er is natuurlijk geen garantie dat de persoon in kwestie zich aan het straat- of contactverbod houdt. Daarom wordt zo’n verbod meestal gekoppeld aan een dwangsom die bij overtreding betaald moet worden. Als een dwangsom niet voldoende is dan bestaat er een mogelijkheid om lijfsdwang te volgen. Dit betekent dat de persoon in kwestie door de politie vast wordt gezet bij overtreding van het straat- of contactverbod.

Hulp nodig?

Wilt u een straat- of contactverbod aanvragen via een kort geding of hebt u nog vragen over het aanvragen van een dergelijk verbod? Neem dan contact op met de advocaten van RechtNet Advocaten. Hier zijn de advocaten gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden en deze mensen kunnen je dan ook perfect helpen met al je vragen over dit onderwerp.

Verblijfsvergunningen aanvragen gaat niet zonder slag of stoot. Dit proces kan jaren van je tijd en energie kosten. Er zijn echter wel veel mensen die het nodig hebben, want als je langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven en je niet uit een land in de Europese Unie komt, dan zul je een verblijfsvergunning moeten aanvragen. In deze blog wordt er inzicht gegeven in wat er allemaal komt kijken bij het aanvragen van een verblijfsvergunning, zodat het hopelijk wat meer duidelijk schept voor het hele proces. 

 

Machtiging tot Voorlopig Verblijf 

Voordat je naar Nederland afreist, moet je al in bezit zijn van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Dit dient elke buitenlander die van plan is om voor een langere tijd in Nederland te verblijven in zijn of haar bezit te hebben. Indien je dit niet in je bezit hebt, dan heb je ook geen recht op een verblijfsvergunning. Zorg er dus voor dat je dit zeker goed geregeld hebt! Eenmaal in Nederland aangekomen, ga je bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst van de MVV over op de Toelating en Verblijf (TEV) procedure voor een verblijfsvergunning. Mocht je dit hele proces niet alleen willen doorlopen, dan is het een aanrader om een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht in te schakelen. Zij kunnen je helpen met alle juridische zaken die hierbij komen kijken. 

Hoe gaat de TEV-procedure in zijn werk?

Het inburgeringsexamen ‘Inburgeren in Nederland’ moet worden voltooid voordat je een verblijfsvergunning kunt krijgen. Je kan hier allerlei soorten vragen verwachten, over de Nederlandse cultuur en normen en waarden, maar natuurlijk ook over de Nederlandse taal. Na deze toets kan je verder met de rest van de procedure.

 

Daarnaast is het belangrijk om goed te checken welke documenten wel in Nederland worden geaccepteerd en welke niet. Er zijn namelijk bepaalde landen waarvan de documenten in Nederland niet officieel worden geaccepteerd. Dit kan je allemaal vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht het zo zijn dat de documenten vanuit het land van herkomst niet geldig zijn in Nederland, dan dienen deze eerst gelegaliseerd te worden of voorzien van een stempel uit het land van herkomst. Kijk dit dus goed na voor vertrek. 

 

Tot slot zal deze procedure flink wat kunnen kosten, omdat er natuurlijk veel administratiekosten aan verbonden zijn. Er bestaat daarom de kans dat het ministerie vooraf je inkomen bekijkt om er zeker van te zijn dat deze kosten gedekt kunnen worden. 

recht op

Als je op zoek bent naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering zul je verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan het vergelijken zijn. Tussen de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en aanbieders zitten grote verschillen in voorwaarden en prijs. Hoe bepaal je nu welke arbeidsongeschiktheidsverzekering het beste bij jou past?

Wat is belangrijk bij arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Er zijn verschillende zaken waar je op moet letten wanneer je arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergelijken gaat. De hieronder toegelichte aspecten beïnvloeden hoe jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering eruit komt te zien op het gebied van voorwaarden en prijs.

Wat voor bedrag is er verzekerd?

Het is belangrijk om op te letten welk bedrag er verzekerd is. Het gaat om een jaarbedrag die verdeeld is in 2 clusters. Cluster A is het verzekerde jaarbedrag voor het eerste jaar en cluster B is het verzekerd jaarbedrag voor de volgende jaren. Het uitgekeerde bedrag kan maximaal 80 procent van je huidige inkomen zijn. Je kunt dit ook zelf naar beneden zetten om een lagere premie te creëren.

Wat voor tarief wordt er gehanteerd?

Er zijn 2 tariefvormen om uit te kiezen namelijk een vast tarief en een leeftijdsafhankelijk tarief. Bij het vaste tarief is de premie alle jaren hetzelfde. Bij een leeftijdsafhankelijk tarief betaal je in het begin een lage premie die steeds hoger wordt naarmate je ouder wordt. Let dus op per aanbieder welk tarief er geldt.

Is het beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan op basis van passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid zijn. Bij passende arbeid is de premie lager maar heb je ook kans dat je passend werk moet accepteren.

Wat wordt er gedekt?

Er zijn verschillende vormen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dus let op wat er allemaal gedekt is. Bij een ongevallen en ziekte dekking zitten bijvoorbeeld psychische ziektes niet inbegrepen. Hoe meer je verzekerd hoe duurder de premie is.

Wat is het arbeidsongeschiktheidspercentage?

Bij arbeidsongeschiktheid word je beoordeeld door een medisch adviseur. Heb je gekozen voor een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25 procent dan ontvang je al geld wanneer je voor 25 procent arbeidsongeschikt bent. Het percentage kan verschillen van 25 procent tot 80 procent. De premie is wordt hoger naarmate het arbeidsongeschiktheidspercentage wat je verzekerd lager wordt.

Meer info: https://www.yezzer.nl/

recht op

Recht op: een letselschade jurist

Wanneer je net een ongeluk hebt gehad, zijn juridische stappen het laatste waar je je mee bezig wil houden. Kies je een advocaat of een jurist? Maak je geen zorgen, wij vertellen je precies waarom een jurist de juiste keuze is wanneer het aankomt op juridische bijstand bij letselschade.

Goedkoper

Ten eerste is een letselschade-advocaat duurder dan een -jurist. Misschien is dit een kleine opluchting tussen al die ellende door: als je een jurist inschakelt, je hoeft als slachtoffer niks te betalen. In de wet staat namelijk dat de oorzaker van een ongeval verantwoordelijk is voor de kosten voor juridische bijstand voor slachtoffer. De verzekering van de veroorzaker moet dus opdraaien voor jouw kosten en jij hoeft zelf niks te betalen. 

Naar de rechter

Hoewel je er zelf voor kan kiezen of je een letselschade-advocaat of -jurist inschakelt, is het meestal niet nodig om een advocaat in te schakelen. Hoewel een letselschade-advocaat de enige is die mag procederen voor de rechter, is het vaak helemaal niet nodig om naar de rechter te gaan. Bij maar ongeveer 5% van de letselschade gevallen is het nodig om naar de rechter te gaan. Als je niet naar de rechter gaat, bespaar je ook een heleboel tijd, want een proces bij de rechter kan lang duren. En wees niet bang dat de letselschadevergoeding minder gaat zijn wanneer je een jurist inschakelt, bij allebei dat zal de vergoeding ongeveer even hoog zijn!

Expertise

Juristen en advocaten hebben beide een universitaire opleiding tot rechtsgeleerde moeten afronden. advocaten hebben daarnaast een speciale advocatenopleiding afgerond. Dit betekent dus niet dat juristen minder juridische expertise in hun vak hebben dan advocaten, ze zijn alleen niet opgeleid om in een rechtbank te procederen.

Ben je nog op zoek naar een professionele en betrouwbare letselschadejurist? Dan ben je bij van Mansum Letselschade aan het juiste adres! Zij bieden kosteloos en persoonlijk advies bij letselschade.