Veel mensen in Nederland hebben niet de financiële reikwijdte om een advocaat in te schakelen en het bijbehorende uurtarief te betalen. De kosten van een advocaat kunnen snel in de papieren lopen; in sommige gevallen zijn de kosten zelfs hoger dan het mogelijke financiële gewin.

Voor mensen met een klein inkomen biedt de overheid de mogelijkheid om een pro deo advocaat, of een toevoeging advocaat in te schakelen.

Dit wordt uitgevoerd door de Raad voor rechtsbijstand. Deze organisatie verstrekt een financiële bijdrage zodat ook mensen met een klein inkomen toegang hebben tot het recht. Het uurtarief van de advocaat wordt dan voor het grootste deel door de overheid betaalt.

De rechtzoekende dient wel altijd nog een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaalt door het inkomen en vermogen. Als de eigen bijdrage nog een te grote hap is voor het inkomen kan dit nog via gemeentelijke sociale dienst overgenomen worden.

Niet elke advocaat is tevens een pro deo advocaat. Qua opleiding en kennis zijn ze gelijk, alleen een pro deo advocaat neemt zaken aan met een toevoeging. Dit doen ze vanuit sociaal kenmerk omdat het uiteindelijk uurtarief, inclusief de vergoeding van de overheid, lager is dan het gebruikelijk advocaten uurtarief en er sprake is van een gelimiteerd aantal te declareren uren.

Om aanspraak te kunnen maken op gefinancierde rechtsbijstand moet een advocaat een aanvraag indienen bij de Raad Voor Rechtsbijstand. Als de aanvraag wordt toegewezen, wordt de advocaat toegevoegd aan de cliënt, om bijstand te verlenen. Als ondernemer kunt u geen aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand.

Hoe wordt er getoetst

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt getoetst op:

  1. is de bijstand van een advocaat nodig?
  2. wat is uw inkomen?
  3. wat is uw vermogen?

Als zowel het inkomen als het vermogen beneden een bepaalde norm blijven, kan de aanvraag worden toegewezen als een advocaat nodig is.

Toevoeging bij echtscheiding

Ook bij een echtscheiding kunt u gebruik maken van een pro deo advocaat. U kunt ook kiezen om via mediation uw echtscheiding te regelen. Ook hiervoor kunt u een toevoeging laten aanvragen.