Ik word 18 jaar waar heb ik recht op

Onderhoudsplichtig

De ouder blijft onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat hij/ziij er nog steeds verantwoordelijk voor zijn dat het kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt.

Zorgverzekering

In Nederland moet iedereen een zorgverzekering hebben. Vanaf je 18e jaar ben je daarvoor zelf premieplichtig. Je krijgt dan te maken met het verplichte eigen risico en je kan een eigen zorgverzekering afsluiten. Voor jongeren hoeft dat meestal geen uitgebreide verzekering te zijn. Sommige verzekeraars bieden een speciaal jongeren- of studentenpakket aan.
Studeren
Gaat uw kind studeren? Dan heeft hij of zij in principe recht op studiefinanciering. In de tabel hieronder ziet u waar uw kind recht op heeft.
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft uw kind hierop recht vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar is. Voor het hoger onderwijs (hbo of wo) hebben ook minderjarigen direct recht op studiefinanciering.

Zorgtoeslag

Zoals je waarschijnlijk al weet is een zorgverzekering verplicht in Nederland. Een zorgverzekering is erg duur, zeker voor studenten en jongeren met een laag inkomen. Daar heeft de overheid iets op bedacht, namelijk de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de hoge kosten van een zorgverzekering. Vanaf het moment dat je 18 jaar oud bent heb je recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag ontvang je de eerste maand na de maand dat je 18 jaar oud geworden bent.
Het bedrag aan zorgtoeslag waar je recht op hebt verschilt, dit hangt namelijk af van je inkomen. Verdien je niet meer dan € 20.000 per jaar dan heb je recht op € 94,- aan zorgtoeslag. € 94,- is het maximale bedrag dat je kunt ontvangen aan zorgtoeslag, hoe hoger je inkomen hoe lager het bedrag aan zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Je kent het wel, uit huis en op kamers of zelfs al een huurwoning. Dat is een grote verantwoordelijkheid en kost een hoop geld. In verhouding tot je inkomen kun je dan ook een hoop geld kwijt zijn aan de huur. Om je daar in tegemoet te komen heeft de overheid iets bedacht, namelijk de huurtoeslag.
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Je bent 18 jaar of ouder.
• Je huurt een zelfstandige woonruimte. Dit houdt in dat je beschikt over een eigen woon(slaap)kamer met een eigen (complete) keuken en een toilet met waterspoeling.
• Op het adres waar je woont staan alleen jij en/of je partner/medebewoner ingeschreven. Eventuele onderhuurders mogen hier wel ingeschreven staan.
• Je (gezamenlijke) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog.
• Je hebt geen voordeel uit sparen en beleggen.