Wanneer heb ik recht op partneralimentatie?

Na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Deze onderhoudsplicht staat nu eenmaal in de wet. Wilt u echt alle banden verbreken, dan kunt u afwijkende afspraken maken. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant.

Er is recht op / plicht tot de betaling van partneralimentatie bij:

het beëindigen van een huwelijk. Dit geldt zowel bij een huwelijk in gemeenschap van goederen als bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden;

het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Bij de verbreking van een samenleving is er geen verplichting tot partneralimentatie. Het komt wel voor dat in het samenlevingscontract een onderhoudsverplichting is vastgelegd. In die situatie is er wel sprake van partneralimentatie. Maar let op: op basis van de wet is er geen alimentatieplicht voor samenwoners, het is van belang om alle uitgangspunten en afspraken goed vast te leggen.

Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Degene met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen.

 

Een aantal dingen welke goed zijn om te weten:

 1. De vastgestelde duur van partneralimentatie ligt niet vast
  De periode dat iemand recht heeft op alimentatie is van verschillende factoren afhankelijk. De rechtbank kan altijd beslissen om de duur van de partneralimentatie te verlengen of verkorten. Dit gebeurt o.a. vaak bij veranderde omstandigheden.
 2. Partneralimentatie geldt niet alleen bij een scheiding
  Het recht op partneralimentatie bestaat niet alleen als je getrouwd was. Partneralimentatie moet soms ook worden betaald na het verbreken van een geregistreerd partnerschap. Ook als je hebt samengewoond kun je afspreken om partneralimentatie te betalen.
 3. Er is niet altijd recht op alimentatie
  Je hebt niet automatisch recht op alimentatie, wanneer je gaat scheiden. Er geldt hier een aantal voorwaarden. Je hebt recht op alimentatie, alleen als je niet (volledig) in je eigen onderhoud kunt voorzien.
 4. Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie niet
  Het is natuurlijk erg pijnlijk als je partner is vreemd gegaan.. Vreemdgaan speelt juridisch gezien echter nauwelijks een rol. Als je overspel hebt gepleegd, vervalt je recht op alimentatie normaal gesproken niet.
 5. Afzien van alimentatie is niet altijd definitief
  In sommige gevallen kan de alimentatiegerechtigde afzien van alimentatie. Bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige een aantal schulden op zich heeft genomen. De persoon die normaal gesproken recht had op alimentatie, kan in sommige gevallen later alsnog alimentatie afdwingen.
 6. Afzien van alimentatie heeft gevolgen
  Als de degene die recht heeft op alimentatie een bijstandsuitkering aanvraagt, heeft dit gevolgen voor de alimentatieplichtige. De gemeente kan de alimentatieplichtige hiervoor aansprakelijk stellen, waardoor hij of zij voor de kosten moet opdraaien.
 7. Partneralimentatie is aftrekbaar
  Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar. Partneralimentatie daarentegen wel. Het wordt dan gezien als ‘betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. De hoogte van de alimentatie hoeft niet per se vastgesteld te zijn door de rechtbank. Voorwaarde is wel dat de voorlopige afspraken schriftelijk vastgesteld moeten zijn en beide partijen hiervoor hebben getekend.
 8. Alimentatie wordt niet alleen berekend aan de hand van mijn inkomen
  De alimentatie wordt berekend op basis van een aantal factoren. Een belangrijke factor is het inkomen van de ontvangende persoon. Daarnaast wordt echter ook naar andere zaken gekeken, zoals de draagkracht van degene die alimentatie gaat betalen.