Recht op pensioen

Als u met pensioen gaat, krijgt u een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Daarnaast bouwt u meestal een aanvullend pensioen op bij uw werkgever. U kunt ook zelf een particuliere verzekering afsluiten.

AOW

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW hangt onder andere af van uw leeftijd en woonsituatie.

Pensioen via uw werkgever

Niet elke werkgever biedt een pensioenregeling aan. Werkt u in een bedrijfstak met een verplichte bedrijfstakpensioenregeling? Dan moet uw werkgever u een pensioenregeling aanbieden. Of u via uw werk pensioen opbouwt en hoeveel, kunt u het beste navragen bij uw werkgever. Werkgevers en pensioenfondsen zijn verplicht u te informeren over uw pensioen.
Pensioen via particuliere verzekeringen
U kunt zelf een particuliere verzekering afsluiten, zoals een pensioenverzekering, een lijfrenteverzekering of een koopsompolis. U kunt ook (bank-)sparen, beleggen of op een andere manier vermogen opbouwen voor later.

Pensioen voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer bouwt u in ieder geval AOW op. Voor een aanvullend pensioen moet u zelf zorgen, bijvoorbeeld via een particuliere verzekering. U kunt ook jaarlijks een percentage van de winst aan de fiscale oudedagsreserve toevoegen. De Belastingdienst houdt daar in de aangifte rekening mee.
Opbouw van uw pensioen en AOW
Kijk voor een overzicht van de opbouw van uw pensioen en AOW op mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen en wachttijd

Wachttijd (of drempeltijd) is de periode na uw indiensttreding bij een werkgever, waarin u nog geen pensioen opbouwt. Dit mag maximaal 2 maanden duren. Als u via een uitzendbureau werkt, is dit maximaal 6 maanden.
Een pensioenovereenkomst houdt in dat een werkgever met een medewerker (of groep medewerkers) overeenkomt dat hij voor een pensioen in aanmerking komt. De werkgever dient de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te melden of zij aan hem al dan niet een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet. Het is zeer goed mogelijk dat de werkgever een pensioen moet realiseren. Bijvoorbeeld omdat deelname in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht is gesteld of omdat dit in een collectieve arbeidsovereenkomst is bepaald. Behoort een medewerker tot een groep medewerkers voor wie een pensioenregeling geldt, dan wordt de medewerker geacht ook een overeenkomst te hebben gekregen, tenzij het tegendeel blijkt.

Vorm van de toezegging

Een overeenkomst kan individueel geschieden, bijvoorbeeld door een pensioenbrief te verstrekken. Een collectieve overeenkomst is ook mogelijk, waarbij de overeenkomst bepaalt welke medewerkers er aanspraak op pensioen maken.
Hoewel er in dit hoofdstuk over werkgever en medewerker wordt gesproken kan de overeenkomst ook aangegaan worden met andere personen die aan de onderneming zijn verbonden. Dus ook als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst kan dit hoofdstuk van belang zijn. Zo kunnen thuiswerkers onder de pensioenovereenkomst vallen, ook al hebben zij geen arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan een werkgever een pensioen overeenkomst doen tegenover commissarissen. Deze aan de onderneming verbonden personen hebben vaak een fictieve arbeidsovereenkomst volgens de belastingdienst.