Alleen AOW waar heb ik recht op

Wie krijgt AOW

Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan bent u waarschijnlijk verzekerd geweest voor de AOW. U kunt dan (gedeeltelijke) AOW krijgen vanaf uw AOW-leeftijd. Het maakt niet uit in welk land u dan woont.

Als u na uw 15e jaar niet altijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan krijgt u een gedeeltelijke AOW-pensioen. Dit komt omdat de AOW werkt met een opbouwsysteem. Dit houdt in dat er tussen uw 15e en 65ste jaar gedurende vijftig verzekerde jaren het AOW-pensioen wordt opgebouwd. Voor elk verzekerd jaar wordt 2% van uw AOW-pensioen opgebouwd.

In totaal kunt u tussen u 15e en 65e jaar dus 100% aan AOW opbouwen. Maar als u een aantal jaren niet voor de AOW verzekerd bent geweest, bijvoorbeeld omdat u een aantal jaren in het buitenland heeft gewerkt of gewoond, dan krijgt u op uw 65ste geen volledig AOW-pensioen. Het pensioen wordt dan gekort met 2% voor elk niet verzekerd jaar. Dit wordt het AOW-gat genoemd.

Meestal automatisch verzekerd voor de AOW

Woont of werkt u in Nederland, dan bent u meestal verzekerd. Voor elk verzekerd jaar wordt 2% AOW-pensioen opgebouwd.

Bent u 50 jaar tot uw AOW-leeftijd altijd verzekerd geweest, dan heeft u 50 maal 2% opgebouwd. Dit is de volledige AOW.

Bijvoorbeeld
Uw AOW-leeftijd is 65 jaar en 1 maand. U bouwt dan AOW op tussen uw 15e verjaardag en 1 maand en uw 65e verjaardag en 1 maand. Is uw AOW-leeftijd 66 jaar, dan bouwt u AOW op tussen uw 16e en 66e verjaardag.

Bent u geboren op of na 1 januari 1950 en bent u minder dan een jaar verzekerd geweest? Dan kunt u geen AOW-pensioen krijgen.

Over het algemeen bent u niet verzekerd voor de AOW wanneer u naar het buitenland vertrekt om daar te gaan wonen of te werken. Er vindt dan dus geen opbouw van uw AOW-rechten meer plaats. U kunt zich in die jaren dan vrijwillig verzekeren. U betaalt dan vrijwillig premie voor de AOW aan de Sociale Verzekeringsbank.

Sinds 1 januari 2001 is de mogelijkheid om de verzekering voor de AOW vrijwillig voor te zetten gemaximeerd tot een onafgebroken periode van ten hoogste tien jaar. Als u op 31 december 2000 al vrijwillig verzekert was of u behoorde tot een bepaalde uitzonderingsgroep (bijvoorbeeld ontwikkelingswerkers) dan geldt deze beperking overigens niet.

Uitzonderingen

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt en heeft u toen geen vrijwillige premies betaald? Dan bent u niet verzekerd geweest. Hierdoor kan uw AOW-pensioen lager uitvallen.

Een kleine groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW. Informatie hierover vindt u op de pagina ‘Wanneer bent u verzekerd’.

Wanneer bent u verzekerd

Woont u in Nederland en heeft u een lagere AOW? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen, de AIO-aanvulling.