mediation

Wanneer twee partijen in een conflict zitten en er samen niet uitkomen, kan een mediator van Mediation Apeldoorn uitkomst bieden. Een mediator is een neutrale bemiddelaar die beide partijen helpt bij het bereiken van een overeenkomst, in tegenstelling tot een rechter die beslist wie wint of verliest. In dit artikel lees je hoe een mediator te werk gaat en hoe zijn aanwezigheid in het voordeel kan zijn voor de beide partijen die betrokken zijn.

Wat houdt mediation precies in?

Mediator Apeldoorn bemoedigt beide partijen aan om met elkaar in gesprek te gaan met als doel om een oplossing te vinden voor het probleem. Deze oplossing moet aanvaardbaar zijn voor beide partijen. Vaak is een mediator nodig wanneer mensen zelf niet effectief kunnen onderhandelen en de partijen een impasse hebben bereikt. Ook kan mediation gewenst zijn om te voorkomen dat ingewikkelde situaties gaan escaleren. De mediator kijkt naar de werkelijke belangen en behoeften van elke partij en probeert om de verschillen en onenigheid tussen beiden te begrijpen, te beperken en waar mogelijk om deze op te lossen. Dit gebeurt in een vertrouwelijke setting met een positieve benadering naar beide partijen toe. Mediator Apeldoorn beslist nooit zelf voor de partijen wat de oplossing zal zijn. De bemiddelaar laat de partijen zelf bepalen wat de beste oplossing is en onder welke voorwaarden naar deze oplossing wordt toegewerkt. Wat er tijdens mediation sessies wordt gezegd of gedaan is voor niemand bindend, totdat beide partijen het eens zijn en samen een schriftelijke overeenkomst opstellen.

Wanneer kan mediation worden ingezet?

Mediation kan altijd worden ingezet, zelfs als er geen sprake is van een gerechtelijke procedure en er hoeven ook geen advocaten bij betrokken te zijn. Wel wordt mediation vaak als hulpmiddel gebruikt voor partijen die al in een rechtszaak zitten, zodat er zo min mogelijk verdere kosten, tijd en risico´s aan de rest van het proces vastzitten.

De gedachte achter mediation

De traditionele benadering voor het oplossen van conflicten door rechtbanken richt zich vooral op tegenstrijdigheid: het kijkt naar conflicten op een zwart-witte en veroordelende manier waarbij er altijd een winner en een verliezer is. Mediation is echter gebaseerd op de erkenning van werkelijke behoeften van beide partijen. Veel verhalen hebben meerdere kanten en zijn een complexiteit van uiteenlopende perspectieven, aannames, ervaringen en visies. Deze benadering wordt gesteund door de moderne gedragspsychologie, welke er op wijst dat veel conflicten een complexe en een niet-binaire aard hebben.

Waar wordt mediation ingezet?

Mediation Apeldoorn kan worden ingezet in veel verschillende gebieden waar onderhandeling mislukt of hulp nodig is. Dit kan bijvoorbeeld binnen families zijn. Denk maar aan echtscheidingen, familiebedrijf regelingen of toegang tot de kinderen na scheiding.

In de zakenwereld wordt vaak gebruik gemaakt van mediation: bijvoorbeeld bij landbouwbedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen of in de bouw. Ook in de overheid, de gezondheidssector en op scholen is mediation een veelvoorkomend hulpmiddel om conflicten op te lossen.