Advocaat

Indien je gaat scheiden kun je beroep doen op het familierecht. Een advocaat familierecht gaat samen met jou na wat jouw rechten zijn. Een scheiding is een deel van het familierecht. Ook adoptie, naamsverandering, en andere familiezaken. In het Burgelijk Wetboek staat omschreven in de wet van artikel 1 dat je mag scheiden en ook op welk aandeel je recht hebt bij huwelijkse voorwaarden of onder gemeenschap van goederen. Gelijke verdeling staat centraal waarbij ieder 50% van schulden en bezittingen tot zich neemt. Een advocaat kan uitleggen wat jouw rechten zijn en hoe je aanspraak maakt op deze rechten bij een advocaat familierecht. Het is voor een advocaat belangrijk om de trends en wijzigingen in het familierecht op de voet te volgen omdat de wet steeds wordt gewijzigd.

Als je gaat scheiden

Advocaat Veenenedaal kan helpen bij een echtscheiding. Omdat er een uitspraak van de rechter nodig is kun je nooit zomaar zonder tussenkomst van een advocaat scheiden. Een advocaat weet alles van de procedure namelijk. Je kunt zowel een gemeenschappelijke scheiding bij de rechtbank als een eenzijdige scheiding in laten dienen. Een van de partners kan hierbij wel in verweer gaan als deze dat wil. Beide partners hebben dan elk een eigen advocaat nodig. Pas na de uitspraak wordt een akte van Berusting ondertekend, dan ben je officieel gescheiden. Advocaten denken met jullie mee en zullen begrip tonen voor de situatie. Er moet uiteindelijk een win win situatie ontstaan zodat beide partners tevreden van elkaar kunnen scheiden en verder kunnen.

Erfrecht aanspreken

Indien er iemand in de familie komt te overlijden is er meestal vooraf een testament opgesteld. In dit testament staat waar de kinderen en partner van de overledene recht op hebben. Advocaat Veenenedaal die thuis is in familierecht kan jullie helpen met erfrecht. Bij de notaris kan een verklaring worden aangevraagd dat jij de erfgename bent. Hierin staat op welk aandeel jij recht hebt. Er wordt met de advocaat overlegd. Hierin komen het testament en de erfgenamen aan bod. Maar ook degenen die het nalatenschap overdragen, de voorwaarden van het huwelijk, en onderlinge afspraken over de verdeling van de erfenis. Je kunt onder bepaalde voorwaarden soms zonder testament de bankrekening van de overledene overnemen. Dit kan bij onder andere een geldsom onder de 10.000 euro, een testament van iemand die het langst heeft geleefd en een nog levende partner heeft, en als er geen testament is opgemaakt door de overleden persoon.

Een advocaat inschakelen met een laag inkomen

Indien je over een laag inkomen beschikt kun je bijstand door middel van Pro Deo een advocaat inschakelen. Advocaten zijn namelijk vrij duur. Het uurtarief ligt hoog. Omdat het vaak boven de normale inkomensgrens ligt is bijstand via de Raad van Rechtsbijstand mogelijk. De overheid betaald hier voornamelijk de advocaat. Vaak betaald de cliënt een kleine eigen bijdrage die afhangt van het inkomen. Zo is het voor ieder in Nederland mogelijk om aanspraak te maken op zijn of haar rechten.