Je wilt een advocaat familierecht inschakelen? Maar weet je wel precies waar je die voor gebruikt, en wat een advocaat familierecht doet? Een advocaat familierecht gaat in op juridische zaken met betrekking tot familie. Dit kan gaan om echtscheidingen, adopties of het aanpassen van een voor- of achternaam. Bij het personen- en familierecht zijn allerlei zaken geregeld met betrekking tot familie of als persoon.

Burgerlijk Wetboek

Het personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit boek bevat onder meer de burgerlijke rechten, het recht op de naam, het geregistreerd partnerschap en huwelijkse voorwaarden. Ook het recht op echtscheiding valt onder dit Boek. Als er een scheiding plaatsvindt, dan krijgen beiden vijftig procent van de bezittingen en schulden. Dit is wettelijk bepaald, en dat gebeurd, tenzij in overleg andere percentages worden aangehouden. Dit overleg gebeurt met een advocaat familierecht.

Een advocaat familierecht zal zich veel storten op het volgen van nieuws. Dit omdat er voortdurend wijzigingen zijn in dat familierecht. Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen, en deze moeten allemaal nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Echtscheiding

Een echtscheiding kan je niet zomaar zelf doen, maar dit gebeurt in de rechtbank door een rechter. Daarom heb je bij een echtscheiding een advocaat nodig, die de procedure in gang kan zetten. Er zijn twee mogelijkheden: een gemeenschappelijk verzoekschrift en een eenzijdig verzoekschrift. Bij een gemeenschappelijk verzoekschrift gaan beiden in samenspraak uit elkaar. Dit is normaliter de snelste weg. Bij een eenzijdig verzoekschrift dient één van de twee een verzoek in bij de rechtbank. De andere kan hier met een verweerschrift op terugkomen. Bij deze optie zijn er twee advocaten nodig, voor beide partijen. Uiteindelijk doet een rechter uitspraak in de zaak. Na de uitspraak bent u nog niet officieel gescheiden. Dit gebeurt pas na het tekenen van de akte van berusting.

Persoonlijk

Vanwege de persoonlijke belangen, zal een advocaat familierecht naast een familie staan om zo tot de juiste mogelijkheid te komen. De advocaat denkt mee en denkt in mogelijkheden. Ook zorgt deze ervoor dat alle belangrijke zaken worden geregeld. Aspremont Advocaten kan daarbij helpen, en duidelijk adviseren. Het doel is om de oplossing zo effectief mogelijk te maken.